English Language Learning
@english_language_learning

A way to learn English. To cantact with the channel's leaders you can use these: @MohammadsNafar @CanadianNafar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Leave_Channel
223  
English Language Learning
2017-12-31 

❗️ایده های افراد در زندگی به زبان انگلیسی : ذهن آزاد : open-minded. ذهن بسته :

close-minded
مثبت اندیش optimistic
محافظه کار conservative
منفی اندیش pessimistic
سنت گرا conventional
واقع بین realistic
کم تحمل intolerant
صبور tolerant
آزادی خواه liberal
غیر سنت گرا unconventional
مدرن modern
غیر واقع بین unrealistic
کهنه پرست old-fashion
@English_Language_Learning
English Language Learning
2017-12-31 

لغات مربوط به اعضای بدن!! Forehead:پیشانی. Temple:گیجگاه. Eyebrow:ابرو. Cheek:گونه

@English_Language_Learning
English Language Learning
2017-12-31 

تفاوت بین. Miss-Mrs-Ms-Mr-Sir. 👉Miss میس

👈برای دخترانی که قطعا مجرد هستند و ما مطمئنیم که مجردند
👉Mrs میسیز
👈برای زنانی که قطعا متاهل هستند
👉Ms میز
👈مجرد یا متاهل بودن اون خانمه معلوم نیست
👉Mr مستر
👈برای اقایان است وفقط با نام خانوادگی به کار میرود
بهتره با اسم کوچیک استفاده نشه.
👉Sir سِر
👈لقبی است که به مردانی که کارهای بزرگ انجام داده اند داده میشه
@English_Language_Learning
English Language Learning
2017-12-31 

اگر اون چیزی رو میخوای که هیچ وقت نداشتی، تو باید کاری رو انجام بدی که هیچ وقت انجامش ندادی!

@English_Language_Learning
English Language Learning
2017-12-31 

یک شهر شامل چه مکان هایی می شود؟؟. 👉🏽Pavement: پیاده رو. 👉🏼Factory:کارخانه

👉🏻Airport:فرودگاه
👉Post office:اداره پست
@English_Language_Learning
English Language Learning
2017-12-31 

10 Ways for greeting... ١٠ راه براى پرسيدن حال كسى: 1. How are you? 2.

How’s it going?
3. How ya doing?
4. How are things?
5. How’s life?
6. How have you been?
7. What’s up?
8. What’s new?
9. What have you been up to lately?
@English_Language_Learning
English Language Learning
2017-12-31 

نمیتونی به عقب برگردی و گذشته رو تغییر بدی،. پس نگاهت به آینده باشه و همون اشتباهات رو برای بار دوم تکرار نکن.

@English_Language_Learning
English Language Learning
2017-12-31 

قبل از حرف زدن، بزار کلماتت. از اين سه دروازه عبور كنن : ١- آيا حرفم حقيقت داره؟

٢- آيا گفتنش لزومى داره؟
٣- آيا گفتنش مهربانانه است؟!
@English_Language_Learning
English Language Learning
2017-12-31 

حروف #الفبا در زبان انگلیسی! 👉Apple :سیب. 👉Ball: توپ. 👉Cake:کیک. 👉Dog:سگ

👉Elephant:فیل
@English_Language_Learning
English Language Learning
2017-12-31 

Informal غیر رسمی. Formal رسمی. Polite مودبانه. 👉Can I call you?

👈 میتونم باهاتون تماس بگیرم؟
@English_Language_Learning