جملات زیبای انگلیسی
@lovelylanguage

@Mghsk : مدیریت
139  
جملات زیبای انگلیسی
2019-06-17 

🍀 مهم نیست که فکر می کنی چقدر خوب با خودت رفتار می کنی.

اگر برای خودت ارزش قائل نباشی، معلوم خواهد شد و مردم آن گونه با تو رفتار خواهند کرد که از تو دیده اند. بدان که هستی و در آن اعتماد به نفس داشته باش. ارزش خودت را بشناس و طبق آن عمل کن.
نویسنده ی مصری
@lovelylanguage
جملات زیبای انگلیسی
2019-06-16 

🌸پرورش عادت های خوب، سخت است ولی در نهایت، زندگی با آنها آسان است.

پرورش عادت های بد، آسان است ولی زندگی با آنها مشکل است. همین عادت هایی که داری؛ چیزهایی را که به دست می آوری یا موفق نمی شوی آنها را به دست بیاوری؛ تعیین می کند.
برایان تریسی
@lovelylanguage
جملات زیبای انگلیسی
2019-06-13 

☘ تو نمی توانی برگردی و آغاز ماجرا را تغییر بدهی؛ اما می توانی از جایی که هستی شروع کنی و پایان ماجرا را عوض کنی.

سی.اس.لوئیس
@lovelylanguage
جملات زیبای انگلیسی
2019-06-12 

🍀 هنگامی که کسی رنگ واقعی خود را نشان می دهد؛ هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنی که او تغییر کرده و کار متفاوتی انجام خواهد داد.

مردم همانی اند که هستند.
چارلز اورلاندو
@lovelylanguage
جملات زیبای انگلیسی
2019-06-11 

🌸 منتظر نباش کسی برایت گل بیاورد. خودت باغ خودت را بساز و روح خود را تزئین کن.

ماریو کوینتانا
@lovelylanguage
جملات زیبای انگلیسی
2019-05-31 

🌺 هر زمان که زیبایی را در اطراف خود ایجاد می کنید؛ روح خود را بازسازی می کنید. آلیس واکر

@lovelylanguage
جملات زیبای انگلیسی
2019-05-31 

🍀 فضیلت اخلاقی، به عنوان نتیجه ای از عادت های ما بروز پیدا می کند.

ما با انجام کارهای صحیح، درست، با انجام اعمال معتدل، میانه رو و با انجام اعمال شجاعانه، شجاع می شویم.
ارسطو
@lovelylanguage
جملات زیبای انگلیسی
2019-05-30 

🌸 خوش بینی، ایمانی است که منجر به موفقیت می شود. هیچ چیز نمی تواند بدون امید و اعتماد به نفس انجام شود.

هلن کلر
@lovelylanguage
جملات زیبای انگلیسی
2019-05-25 

🌱 زندگی دو روز است. روزی به کام تو و روزی به زیان تو.

پس چون به کام تو بود؛ سرمست مشو و چون به زیان تو بود؛ صبور باش، که هر کدام آزمایشی است برای تو.
امام علی(ع)
@lovelylanguage
جملات زیبای انگلیسی
2019-05-24 

🌊 کسانی که همیشه در آستانه ی زندگی، در انتظار فرارسیدن زمان مناسب برای تغییر می ایستند؛ مانند کسی هستند که کنار رودخانه منتظر است که آب رد شود تا بتواند از زمین خشک عبور کند.

جوزف بی. ویرسلین
@lovelylanguage