Mekelle 70 Enderta FC © ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ
@mekelle

ናይ ጋንታና መቐለ 70 እንደርታ 👇👇👇👇👇👇👇 🔴⚪ሓዱሽ ሓበሬታታት⚪🔴 🔴⚪ሓበሬታታት ፕርሚየር ሊግ ኢ/ያ⚪🔴 🔴⚪🔈ቀጥታ ፈነወ ብፅሑፍ📢⚪🔴 🔴⚪⭐ኾኾብ ተፃዋቲ⭐ መረፃ⚪🔴 ትረኽብሉ ቻነል እዩ። @mekelle 🔴⚪🔴 @mekelle 🔴⚪ ምዓም ኣንበሳ🔴⚪ ንሪእቶ @Mekelle70Enderta_bot 4 comment @Mekelle70Enderta_bot
488  
Mekelle 70 Enderta FC © ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ
2019-06-11 

#ሰበር_ዜና #ቡናVመቐለ. ❕❕❕❕. 🔴⚪️🎤 ፌዴሬሽን ኹዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ምስ ፀጥታ ኣካል #ኢትዮጵያ_ቡና ብምዝታይ ጨወታ ጋንታና #መቐለ_70_እንደርታ ይ #ኢትዮጵያ_ቡናይ ሓሙስ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዕፅው ከም ዝካየድ ተወሲኑ።

🔴⚪️⤵️ልቐደም በሉታ⤵️⚪️🔴
@mekelle @mekelle
🔴⚪️⤵️ርኢቶ ሃቡና⤵️⚪️🔴
@mekelle70endertafc_bot
Mekelle 70 Enderta FC © ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ
2019-06-09 

#ሓበሬታ #ፌደሬሽን_ኩዕሶ_እግሪ_ኢትዮጵያ. 🔴⚪️🎤 ካብ ትማሊ ጀሚሩ ክሳብ ሐዚ ካብ #ፈረንሳይ ምስ ዝተመለሱ ኣመራርሓ እቲ #ፌደሬሽን ኣኼባ እናተሳለጠ እዩ።

🔴⚪️👉 እቲ #ፌደሬሽን ጋዜጣዊ መግለፂ ክህብ ትፅቢት ይግበር።
🔴⚪️👉ፕርምየር ሊግ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ቀፃሊ ሰሙን ከም ዝጅመር እናተሓበረ እዩ።ቕድሚኡ ግን ተስተኻኻሊ ፀወታ ጋንታና #መቐለ_70_እንደርታ ምስ #ኢትዮጵያ_ቡና ኣብዚ ፍርቂ ሰሙን ዕለተ ረቡዕ ንኽሳለጥ ዉሳነ ክመሓላለፈሉ እናተብሃለ ይርከብ። ኣበይ ? መዓዝ ? ... ዝብል ሕቶ እቲ ውሳነ ምሰማዕና ናባኹም ኽነብፅሕ ኢና።
🔴⚪️💪 #ኣየኹም_ናይና ⚪️🔴
© ጎል ስፖርት
🔴⚪️⤵️ልቐደም በሉታ⤵️⚪️🔴
@mekelle @mekelle
🔴⚪️⤵️ርኢቶ ሃቡና⤵️⚪️🔴
@mekelle70endertafc_bot
Mekelle 70 Enderta FC © ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ
2019-06-07 

#ሓበሬታ #መቐለ_70_እንደርታ. 🔴⚪️🎤 ልሎሚ ዓርቢ ተዳልዩ ልነበረ ኣቀባብላ ተጫወቲ ጋንታና #መቐለ_70_እንደርታ ልቐፃሊ ጨዋታ ኣብ #ኣዲስ_ኣበባ ክፀንሑ ስለልተሓበረሎም ሎማዓንቲ ናብ መቐለ ኣይመፁይ።

© ማሕበር ደገፍቲ ጋንታና መቐለ 70 እንደርታ
🔴⚪️⤵️ልቐደም በሉታ⤵️⚪️🔴
@mekelle @mekelle
🔴⚪️⤵️ርኢቶ ሃቡና⤵️⚪️🔴
@mekelle70endertafc_bot
Mekelle 70 Enderta FC © ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ
2019-06-06 

#ሓበሬታ #መቐለ_70_እንደርታ. #ኣቀባብላ_ተጫወቲ_ጋንታና. 🔴⚪️🎤 ድሙቕ ኣቀባብላ ልጀጋኑና

🔴⚪️👉ናጋ ( ዓርቢ) ኣጋ ምሸት ሰዓት 11:00 ጀጋኑ ተጫወቲ #መቐለ_70_እንደርታ ድሕሪ ብዙሕ ገልታዕታዕይ ፈተናይ ላብ መቐለ ክምለሱ እዮም። ድሙቕ ኣቀባብላ ልምግባር ብሰዓትና ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ #ራእሲ_ኣሉላ_ኣባነጋ ንጋነ።
🔴⚪️💪 ፈተናታት ይብዝሑ እምበ ዓወት #ናመቐለ_70_እንደርታ እዩ…
🔴⚪️💪 #ኣየኹም_ናይና ⚪️🔴
🔴⚪️💪 #ብሰላም_ልዓድኹም_ተመለሱልና 💪⚪️🔴
©ማሕበር ደገፍቲ ጋንታና መቐለ 70 እንደርታ
🔴⚪️⤵️ልቐደም በሉታ⤵️⚪️🔴
@mekelle @mekelle
🔴⚪️⤵️ርኢቶ ሃቡና⤵️⚪️🔴
@mekelle70endertafc_bot
Mekelle 70 Enderta FC © ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ
2019-06-06 

#ሓበሬታ #መቐለ_70_እንደርታ. #ኣቀባብላ_ተጫወቲ_ጋንታና. 🔴⚪️🎤 ድሙቕ ኣቀባብላ ልጀጋኑና

🔴⚪️👉ናጋ ( ዓርቢ) ኣጋ ምሸት ሰዓት 11:00 ጀጋኑ ተጫወቲ #መቐለ_70_እንደርታ ድሕሪ ብዙሕ ገልታዕታዕይ ፈተናይ ላብ መቐለ ክምለሱ እዮም። ድሙቕ ኣቀባብላ ልምግባር ብሰዓትና ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ #ራእሲ_ኣሉላ_ኣባነጋ ንጋነ።
🔴⚪️💪 ፈተናታት ይብዝሑ እምበ ዓወት #ናመቐለ_70_እንደርታ እዩ…
🔴⚪️💪 #ኣየኹም_ናይና ⚪️🔴
🔴⚪️💪 #ብሰላም_ልዓድኹም_ተመለሱልና 💪⚪️🔴
©ማሕበር ደገፍቲ ጋንታና መቐለ 70 እንደርታ
🔴⚪️⤵️ልቐደም በሉታ⤵️⚪️🔴
@mekelle @mekelle
🔴⚪️⤵️ርኢቶ ሃቡና⤵️⚪️🔴
@mekelle70endertafc_bot
Mekelle 70 Enderta FC © ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ
2019-06-06 

#ሓበሬታ #መቐለ_70_እንደርታ. #ኣቀባብላ_ተጫወቲ_ጋንታና. 🔴⚪️🎤 ድሙቕ ኣቀባብላ ልጀጋኑና

🔴⚪️👉ናጋ ( ዓርቢ) ኣጋ ምሸት ሰዓት 11:00 ጀጋኑ ተጫወቲ #መቐለ_70_እንደርታ ድሕሪ ብዙሕ ገልታዕታዕይ ፈተናይ ላብ መቐለ ክምለሱ እዮም። ድሙቕ ኣቀባብላ ልምግባር ብሰዓትና ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ #ራእሲ_ኣሉላ_ኣባነጋ ንጋነ።
🔴⚪️💪 ፈተናታት ይብዝሑ እምበ ዓወት #ናመቐለ_70_እንደርታ እዩ…
🔴⚪️💪 #ኣየኹም_ናይና ⚪️🔴
🔴⚪️💪 #ብሰላም_ልዓድኹም_ተመለሱልና 💪⚪️🔴
©ማሕበር ደገፍቲ ጋንታና መቐለ 70 እንደርታ
🔴⚪️⤵️ልቐደም በሉታ⤵️⚪️🔴
@mekelle @mekelle
🔴⚪️⤵️ርኢቶ ሃቡና⤵️⚪️🔴
@mekelle70endertafc_bot
Mekelle 70 Enderta FC © ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ
2019-06-06 

#ሓበሬታ #መቐለ_70_እንደርታ. #ኣቀባብላ_ተጫወቲ_ጋንታና. 🔴⚪️🎤 ድሙቕ ኣቀባብላ ልጀጋኑና

🔴⚪️👉ናጋ ( ዓርቢ) ኣጋ ምሸት ሰዓት 11:00 ጀጋኑ ተጫወቲ #መቐለ_70_እንደርታ ድሕሪ ብዙሕ ገልታዕታዕይ ፈተናይ ላብ መቐለ ክምለሱ እዮም። ድሙቕ ኣቀባብላ ልምግባር ብሰዓትና ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ #ራእሲ_ኣሉላ_ኣባነጋ ንጋነ።
🔴⚪️💪 ፈተናታት ይብዝሑ እምበ ዓወት #ናመቐለ_70_እንደርታ እዩ…
🔴⚪️💪 #ኣየኹም_ናይና ⚪️🔴
🔴⚪️💪 #ብሰላም_ልዓድኹም_ተመለሱልና 💪⚪️🔴
©ማሕበር ደገፍቲ ጋንታና መቐለ 70 እንደርታ
🔴⚪️⤵️ልቐደም በሉታ⤵️⚪️🔴
@mekelle @mekelle
🔴⚪️⤵️ርኢቶ ሃቡና⤵️⚪️🔴
@mekelle70endertafc_bot
Mekelle 70 Enderta FC © ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ
2019-06-06 

#Gabriel #Mawli #Kweku. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️. 💪💪💪💪💪💪💪💪💪

🔴⚪️🖐 #NEVER_GIVE_UP ✌️⚪️🔴
🔴⚪️🖐 #ኣየኹም_ናይና ✌️⚪️🔴
🔴⚪️⤵️ልቐደም በሉታ⤵️⚪️🔴
@mekelle @mekelle
🔴⚪️⤵️ርኢቶ ሃቡና⤵️⚪️🔴
@mekelle70endertafc_bot
Mekelle 70 Enderta FC © ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ
2019-06-05 

#ሓበሬታ #ቡናVመቐለ. #ፕርሚየር_ሊግ_ኢትዮጵያ. 🔴⚪️🎤 ናጋ ሓሙስ ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ጋንታና #መቐለ_70_እንደርታ ይ #ኢትዮጵያ_ቡናይ ብዘሕዝን ኹነታት ንዘይተፈለጠ ግዘ እንትናዋሕ ጨወታታት #ፕርምየር_ሊግ_ኢትዮጵያ ለ ሀም ልተቛረፀ ፌዴሬሽን ገሊፆም።

🔴⚪️👉 ያለፉትን ቀናት ሲያወዛግብ የቆየው #የኢትዮጵያ_ቡና እና #መቐለ_70_እንደርታ ጨዋታ ነገ እንደማይካሄድ #የኢትዮጵያ_እግርኳስ_ፌዴሬሽን ይፋ አድርጓል፡፡ በተጨማሪም በሳምንቱ መጨረሻ ሊደረጉ የነበሩት የ28ኛ ሳምንት ጨዋታዎች እንደማይካሄዱ እና ፕሪምየር ሊጉ ላልተወሰነ ጊዜ እንደተቋረጠ አስታውቋል፡፡
🔴⚪️❗️የፌዴሬሽኑ ውሳኔ ይህንን ይመስላል፡-
🔴⚪️👉 #የኢትዮጵያ_እግርኳስ_ፌዴሬሽን ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላት በዛሬው ዕለት ባደረጉት አስቸኳይ ስብሰባ በ27ኛው ሳምንት መካሄድ የነበረበት #የኢትዮጵያ_ቡና እና #የመቐለ_70_እንደርታ ጨዋታ በፀጥታ ስጋት ምክንያት አለመካሄዱ በሊጉ ላይ የሚደርሰውን ተፅኖ በጥልቀት በመወያየት እና በመመርመር የሚከተሉትን ውሳኔዎች አስተላልፏል፡፡
🔴⚪️🔱 1ኛ. ቀደም ሲል የሊግ ኮሚቴ በ27ኛ ሳምንት #በኢትዮጵያ_ቡና እና #በመቐለ_70_እንደርታ መካከል ያለው ጨዋታ እንዲካሄድ የወሰነው ውሳኔ እንዲሻር እና በ29/0911 ዓ.ም የሚካሄደው ጨዋታ እንዲቀር፤
🔴⚪️🔱 2ኛ. የቀጣዩ #የኘሪሚየር_ሊግ ውድድሮች በተገቢው መንገድ እንዲካሄድ ከክለቦች እና ከተለያዩ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተነጋግረን እና ተወያይትን ዘላቂ መፍትሄ እስኪሰጥ ድረስ ላልተወሰነ ጊዜ የወንዶች #ፕሪሚየር_ሊግ እንዲቋረጥ፤
🔴⚪️🔱 3ኛ. የተለያዩ ወጪዎች እና ሌሎች ጉዳዮች በደንቡ መሠረት የሚጠየቁ ጥያቄዎች በፌዴሬሽኑ የዲስኘሊን መመሪያ የውድደር ደንብ መሠረት እንዲታዩ ውሳኔ አስተላልፏል፡፡
©ሶከር ኢትዮጵያ
🔴⚪️⤵️ልቐደም በሉታ⤵️⚪️🔴
@mekelle @mekelle
🔴⚪️⤵️ርኢቶ ሃቡና⤵️⚪️🔴
@mekelle70endertafc_bot
Mekelle 70 Enderta FC © ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ
2019-06-05 

🔴⚪️🎤 ፌዴሬሽን ኹዕሾ እግሪ ክልልና ትግራይ ቕሬተኦም ል ፌዴሬሽን ኹዕሾ እግሪ ኢትዮጵያ በዚ ደብዳቤ ገሊፆም።

🔴⚪️⤵️ልቐደም በሉታ⤵️⚪️🔴
@mekelle @mekelle
🔴⚪️⤵️ርኢቶ ሃቡና⤵️⚪️🔴
@mekelle70endertafc_bot