muSickosadism
@musickosadism

Sounds of pain..
45  
muSickosadism
2017-03-02 

🎧Westlife - What about now. Shadows fill an empty heart

سایه ها یه قلب خالی رو پر می کنند
As love is fading,
طوری که عشق پژمرده می شه
From all the things that we are
از تمام چیزی که ما هستیم
But are not saying
ولی هیچ وقت بیان نمی کنیم
Can we see beyond the sky
آیا ما می تونیم ماورای آسمون رو ببینیم
And make it to the dawn?
و سپیده دم رو به وجود بیاریم؟
Change the colors of the sky
رنگ های آسمون رو تغییر بده
And open up too
و نشونش بده (با مردم آشناش کن)
The ways you made me feel alive,
طوری که تو باعث می شی احساس زنده بودن کنم
The ways I loved you
طوری که من عاشقتم
For all the things that never died,
برای تمام چیزایی که نمی میرند
To make it through the night,
که به شب واردشون کنیم
Love will find you
عشق تو را پیدا خواهد کرد
What about now?
آلان چی ؟
What about today?
امروز چی ؟
What if you’re making me all that I was meant to be?
چی میشه اگه تو کاری کنی که من تبدیل بشم به چیزی که باید می شدم
What if our love never went away?
چی میشه اگه عشقمون هیچ وقت از بین نره
What if it’s lost behind words we could never find?
چی می شه اگه پشت سرمون جا بذاریمشون کلماتی که هیچ وقت پیداشون نمی کنیم.
Baby, before it’s too late,
عزیزم قبل از این که خیلی دیر بشه
What about now?
آلان چی؟
The sun is breaking in your eyes
خورشید در چشمان تو طلوع می کنه
To start a new day
تا روز جدیدی شروع بشه
This broken heart can still survive
این قلب شکسته هنوز می تونه دووم بیاره
With a touch of your grace
با لمس مهربونی تو
Shadows fade into the light
سایه ها در نور از بین میرن
I am by your side,
من کنارتم
Where love will find you
جایی که عشق تو را پیدا خواهد کرد
What about now?
آلان چی ؟
What about today?
امروز چی ؟
What if you’re making me all that I was meant to be?
چی میشه اگه تو کاری کنی که من تبدیل بشم به چیزی که باید می شدم
What if our love never went away?
چی میشه اگه عشقمون هیچ وقت از بین نره
What if it’s lost behind words we could never find?
چی می شه اگه پشت سرمون جا بذاریمشون کلماتی که هیچ وقت پیداشون نمی کنیم.
Baby, before it’s too late,
عزیزم قبل از این که خیلی دیر بشه
What about now?
آلان چی؟
Now that we’re here,
آلان که ما این جاییم
Now that we’ve come this far,
آلان که راه به این دوری رو طی کردیم
Just hold on
فقط ادامه بده
There is nothing to fear,
هیچ چیزی برای ترسیدن وجود نداره
For I am right beside you.
برای این که من درست کنار تو هستم
For all my life,
برای تمام زندگی ام
I am yours...
من متعلق به توام...
💔
@musickosadism
muSickosadism
2017-03-01 

🎧Richard Marx - Right here Waitiing for you. Oceans apart day after day

هر روز و هر روز اقیانوسها از هم فاصله می گیرند
And I slowly go insane
و من به آهستگی دارم دیونه می شم
I hear your voice on the line
صدات رو پشت تلفن میشنوم
But it doesn't stop the pain
ولی ذره ای از دردم رو متوقف نمی کنه ...
If I see you next to never
اگه دیگه نبینمت
How can we say forever
چطور میتونیم به هم بگیم..
Wherever you go
هر جا که بری
Whatever you do
هر کاری که بکنی
I will be right here waiting for you
من همینجا منتظرت می مونم
Whatever it takes
هر چی پیش بیاد
Or how my heart breaks
یا حتی اگه قلبم بشکنه
I will be right here waiting for you...
من همینجا منتظرت می مونم
I took for granted,all the times
من همیشه پذیرفتم آنچه را که به من بخشیده شده بود .
That I thought would last somehow
که فکر میکردم آخرین بار خواهد بود
I hear the laughter,I taste the tears
صدای خنده هایت را میشنوم، مزه اشکهایت را احساس می کنم
But I can't get near you now
ولی نمیتونم پیشت باشم..
Oh,can't you see it baby
آه عزیزم نمیتونی ببینی
You've got me goin' crazy
که داری منو دیوونه میکنی...
Wherever you go
هر جا که بری
Whatever you do
هر کاری که بکنی
I will be right here waiting for you
من همینجا منتظرت می مونم
Whatever it takes
هر چی پیش بیاد
Or how my heart breaks
یا حتی اگه قلبم بشکنه
I will be right here waiting for you
من همینجا منتظرت می مونم
I wonder how we can survive
This romance
نمی دونم چطور ما می تونیم این داستان عاشقانه را طی کنیم .
But in the end if I'm with you
ولی در آخر اگه با تو باشم
I'll take the chance
این شانس رو از دست میدم
Oh,can't you see it baby
آه عزیزم نمیتونی ببینی
You've got me goin' crazy
که داری منو دیوونه میکنی
Wherever you go
هر جا که بری
Whatever you do
هر کاری که بکنی
I will be right here waiting for you
من همینجا منتظرت می مونم...
Whatever it takes
هر چی پیش بیاد
Or how my heart breaks
یا حتی اگه قلبم بشکنه
I will be right here waiting for you
من همینجا منتظرت می مونم ....
💔
@musickosadism
muSickosadism
2017-03-01 

🎧Ronan Keating - if Tomorrow never Comes. Sometimes late at night

بعضی وقتا در اواخر شب
I lie awake and watch her sleeping
درحالی که بیدارم دراز میکشم و خوابیدنش رو نگاه میکنم
She's lost in peaceful dreams
اون غرق در رویا های ارامش بخشه
So I turn out the lights and lay there in the dark
پس چراغارو خاموش میکنم و اونجا توی تاریکی دراز می کشم
And the thought crosses my mind
و افکار از ذهنم عبور میکنند
If I never wake up in the morning
اگه صبح , هیچ وقت بیدار نشم
Would she ever doubt the way I feel
About her in my heart
ایا اون هیچ وقت به احساسی که درباره اش توی قلبم دارم شک میکنه؟
If tomorrow never comes
اگه فردا هیج وقت نیاد
Will she know how much I loved her
میفهمه که چه قدررر عاشقش بودم؟
Did I try in every way to show her every day
That she's my only one
ایا همه ی راه ها رو امتحان کردم تا هر روز بهش نشون بدم که اون تنها کَسه منه؟
And if my time on earth were through
و اگه وقت من روی زمین تمام شده باشه
And she must face the world without me
و اون مجبور بشه که با دنیا بدون من مواجه بشه
Is the love I gave her in the past
Gonna be enough to last
ایا اون عشقی که من در گذشته بهش دادم , تا اخر براش کافی خواهد بود؟
If tomorrow never comes
اگه فردا هیج وقت نیاد
'Cause I've lost loved ones in my life
چون که من عزیزانم رو (کسانی رو که دوستشون داشتم) در زندگیم از دست دادم
Who never knew how much I loved them
کسایی که هیچ وقت نمی دونستن که چه قدر دوستشون داشتم
Now I live with the regret
That my true feelings for them never were revealed
حالا من با این پشیمونی زندگی میکنم که احساسات واقعیم نسبت به اون ها هیچ وقت اشکار نشده بود
So I made a promise to myself
پس یه قولی به خودم دادم
To say each day how much she means to me
که هر روز بهش بگم که چه قدر برام مهمه (چه قدر برام ارزش داره)
And avoid that circumstance
Where there's no second chance to tell her how I feel
و از موقعیت هایی اجتناب کنم که هیچ شانس دومی نیست که بهش بگم که چه احساسی دارم
If tomorrow never comes
اگه فردا هیج وقت نیاد
Will she know how much I loved her
میفهمه که چه قدررر عاشقش بودم؟
Did I try in every way to show her every day
That she's my only one
ایا همه ی راه ها رو امتحان کردم تا هر روز بهش نشون بدم که اون تنها کَسه منه؟
And if my time on earth were through
و اگه وقت من روی زمین تمام شده باشه
And she must face the world without me
و اون مجبور بشه که با دنیا بدون من مواجه بشه
Is the love I gave her in the past
Gonna be enough to last
ایا اون عشقی که من در گذشته بهش دادم , تا اخر براش کافی خواهد بود؟
If tomorrow never comes
اگه فردا هیچ وقت نیاد
So tell that someone that you love
Just what you're thinking of
پس به اون کسی که عاشقی , چیزی رو که درباره ی اون فکر میکنی , بگو
If tomorrow never comes
اگه فردا هیچ وقت نیاد ...
@musickosadism
muSickosadism
2017-02-28 

🎧Brayan adams - Everything i do i do it for you. Look into my eyes you will see

What you mean to me.
Search your heart, search your soul,
And when you find me there,
You'll search no more
به چشمام نگاه کن . . .
میفهمی که چقدر برام ارزش داری
توی قلبت بگرد , و توی روحت
و وقتی که منو اونجا پیدا کنی
دیگه نخواهی گشت
Don't tell me it's not worth tryin' for.
You can't tell me it's not worth dyin' for.
You know it's true.
Everything I do, I do it for you
به من نگو که ارزش تلاش کردن رو نداره
نگو که ارزش زندگیم بیشتر از اینه
و تو میدونی که حقیقت داره
هر کاری که میکنم , فقط بخاط توئه
Look into your heart, you will find
There's nothin' there to hide
Take me as I am. Take my life
I would give it all
I would sacrifice
توی قلبت بگرد , پیداش میکنی
اونجا چیزی برای پنهان کردن نیست
منو همینطوری که هستم قبول کن
جونمو بگیر , همش رو خواهم داد , با کمال میل وقفت میکنم
Don't tell me it's not worth fightin' for
I can't help it, there's nothin' I want more
You know it's true
Everything I do, I do it for you
به من نگو که ارزش جنگیدن رو نداره
نمیتونم تمومش کنم , هیچ چیزی رو بیشتر از این نمیخوام
و تو میدونی که این حقیقت داره
هرکاری که میکنم بخاطر توئه
There's no love like your love
And no other could give more love
There's nowhere, unless you're there
All the time, all the way
هیچ عشقی مثل عشق تو نیست
و هیچ کسی نمیتونه بیشتر از تو منو عاشق خودش کنه
هیچ جا برام ارزش نداره , مگه اینه تو اونجا باشی
تا همیشه , و تو هر حالتی که باشم
Look into your heart, baby.
به حرف قلبت گوش کن . . .
Oh, you can't tell me it's not worth tryin' for.
I can't help it, there's nothin' I want more.
Yeah, I would fight for you, I'd lie for you.
Walk the wire for you,
Yeah, I'd die for you
بهم نگو که ارزش تلاش کردن رو نداره
نمیتونم تمومش کنم , هیچ چیز رو بیشتر از این نمیخوام
آره , به خاطر تو حاظرم بجنگم , حتی حاضرم بمیرم
حاضرم سخت ترین کارهارو انجام بدم
آره , بخاطرت بمیرم .
You know it's true.
Everything I do,
I do it for you
میدونی که حقیقت داره
هرکاری که میکنم , فقط به خاطر توئه.
. . .💔
@musickosadism
muSickosadism
2017-02-24 

🎧 johnny Cash - Rose Of My Heart ♥. We're the best partners this world's ever seen,

Together as close as can be .
Sometimes it's hard to find time in between,
To tell you what you are to me.
You are the rose of my heart♥
You are the love of my life.
A flower not fading nor falling apart,
If you're tired, rest your head on my arm.
Rose of my heart...♥
When sorrow holds you in her arms of clay,
It's rain drops that fall from your eyes.
Your smile's like the sun come to earth for a day,
You brighten my blackest of skies.
You are the rose of my heart♥
You are the love of my life.
A flower not fading nor falling apart,
If you're cold, let my love make you warm.
Rose of my heart...♥
So hard times or easy times, what do I care,
There's nothing I'd change if I could.
The tears and the laughter are things that we share,
Your hand in mine makes all times good.
You are the rose of my heart♥
You are the love of my life.
A flower not fading nor falling apart,
You're my harbor in life's restless storm
Rose of my heart...
Rose of my heart♥...
@musickosadism
muSickosadism
2017-02-23 

🎧London Grammar - Rooting For You. Let winter break. Let it burn 'til I see you again

I will be here with you
Just like I told you I would
I'd love to always love you
But I'm scared of loneliness
When I'm, when I'm alone with you...
I know it's hard
Only you and I
Is it all for me?
Because I know it's all for you
And I guess, I guess
It is only, you are the only thing I've ever truly known
So, I hesitate, if I can act the same for you
And my darlin', I'll be rooting for you
And my darlin', I'll be rooting for you
And where did she go?
Truth left us long ago
And I need her tonight because I'm scared of loneliness with you, baby
And I should let it go
But all that is left is my perspective, broken and so left behind again..
I know it's hard
Only you
and I
Is it all for me?
Because I know it's all for you
And I guess, I guess
It is only, you are the only thing I've ever truly known
So, I hesitate, if I can act the same for you
And my darlin', I'll be rooting for you
And my darlin', I'll be rooting for you...
@musickosadism
muSickosadism
2016-11-09 

Maybe someday you'll look up,. and Barely conscious , you say. to no one :

" isn't Something missing ? "
muSickosadism
2016-08-06 

Happy Birth Day Baby - Tony christie. Theres a special day for everyone that comes but once

a year and for you my love that day of days is here....
So have a
happy birthday baby may all your dreams come
true, the way mine have with you,
this special day i'd like to say i wish you every happiness,
i hope your feelin fine, now you have a real good time
and i wish you happy birthday baby mine...
i don't know what i'd do if ever i lost you,
i'd have no today
no tomorrow...
You've made a simple joe
more happy than you'd know,
and today i wanna say i love you so..
So have a
happy birthday baby may all your dreams come
true,
the way mine have with you,
this special day i'd like to say i wish you every happiness,
i hope your feelin fine, now you have a real good time
and i wish you happy birthday baby mine....
Wear your red dress tonight and we'll dine by candlelight
while the band plays those great golden oldies.
i'll take you to a show
and when its time to go i'll
tell the cab to drive us home real slow...
So have a happy birthday baby
may all your dreams come
true, the way mine have with you,
this special day i'd like to say i wish you every happiness,
i hope your feelin fine, now you have a real good time
and i wish you happy birthday baby mine....
happy birthday baby
i wish you happy birthday baby mine....
@muSickosadism
muSickosadism
2016-07-15 

"Bruno Mars - Talking To The Moon". I know you're somewhere out there

Somewhere far away
I want you back
I want you back
My neighbors think
I'm crazy
But they don't understand
You're all I have
You're all I have
من میدونم تو جایی خارج از اونجایی
یه جای دور تو این اطراف
میخوام که برگردی
میخوام که برگردی
فکر و خیال من
من دیوونم
اونا نمیدونن
تو همه چیز منی
تو همه چیز منی
At night when the stars
light up my room
I sit by myself
Talking to the Moon
Try to get to You
In hopes you're on
the other side
Talking to me too
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon
تو شب وقتی که ستاره ها اتاق منو روشن میکنن
من با خودم میشینم
با ماه حرف میزنم
تلاش میکنم برای رسیدن به تو
در رویاها تو در جای دیگه ای هستی
حرف زدن با خودم،ایا من دیوونم؟
چه کسی تنها نشسته و با ماه حرف میزنه؟
I'm feeling like I'm famous
The talk of the town
They say
I've gone mad
Yeah
I've gone mad
But they don't know
what I know
Cause when the
sun goes down
someone's talking back
Yeah
They're talking back
من احساس خوبی دارم
من شدم شهره ی شهر
اونا میگن من دیوونم
اره
اما اونا نمیدونن که من از چی خبر دارم
چون وقتی افتاب پایین میره
بعضی ها میگن که گذشت
اره
اونا میگن گذشت
At night when the stars
light up my room
I sit by myself
Talking to the Moon
Try to get to You
In hopes you're on
the other side
Talking to me too
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon
Ahh Ahh
Ahh Ahh
تو شب وقتی که ستاره ها اتاق منو روشن میکنن
من با خودم میشینم
با ماه حرف میزنم
تلاش میکنم برای رسیدن به تو
در رویاها تو در جای دیگه ای هستی
حرف زدن با خودم،ایا من دیوونم؟
چه کسی تنها نشسته و با ماه حرف میزنه؟
اوووو اووو
Do you ever hear me calling?
Cause every night
I'm talking to the moon
Still trying to get to you
In hopes you're on
the other side
Talking to me too
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon
I know you're somewhere out there
Somewhere far away
تو به من گوش میدی؟
چون من هرشب با ماه حرف میزنم
بازم سعی میکنم که تو برگردی به من
در رویاها تو در جای دیگه ای هستی
حرف زدن با خودم،ایا من دیوونم؟
چه کسی تنها نشسته و با ماه حرف میزنه؟
من میدونم تو جایی خارج از اونجایی
یه جای دور تو این اطراف...
@muSickosadism
muSickosadism
2016-07-05 

Madilyn Bailey - Halo (beYonseCover). Remember those walls I built

اون دیوارایی که ساختم رو به یاد میارم
Well, baby they’re tumbling down
خب عزیزم، دارن رو سرم خراب میشن
And they didn’t even put up a fight
اونا حتی مبارزه نکردن
They didn’t even make up a sound
حتی صداشونم در نیومد
I found a way to let you in
راهی پیدا کردم که تورو به قلبم خودم راه بدم
But I never really had a doubt
ولی هیچوقت شک نداشتم
Standing in the light of your halo
تو هاله روشنایی تو ایستادم
I got my angel now
و حالا به فرشته ام رسیدم
It’s like I’ve been awakened
انگار از خواب بیدار شدم
Every rule I had you breakin’
تمام قوانین منو داری میشکنی
It’s the risk that I’m takin’
دارم ریسکی رو به جون می خرم
I ain’t never gonna shut you out
هزچ وقت نمیخوام تورو از خودم برونم
Everywhere I’m looking now
هرجایی رو که نگاه میندازم
I’m surrounded by your embrace
در آغوشت محصور شدم
Baby I can see your halo
عزیزم هاله تورو می بینم
You know you’re my saving grace
میدونم تو منجی منی
You’re everything I need and more
تو همون چیزی بودی که میخواستم و حتی بیشتر
It’s written all over your face
تو چهرت نوشته شده
Baby I can feel your halo
عزیزم هاله تورو احساس می کنم
Pray it won’t fade away
و دعا می کنم که هیچوقت محو نشه
I can feel your halo halo halo
هاله تورو احساس می کنم
I can see your halo halo halo
هاله تورو احساس می کنم
I can feel your halo halo halo
هاله تورو احساس می کنم
I can see your halo halo halo
هاله تورو احساس می کنم
Hit me like a ray of sun
مثل پرتو خورشید به من بتاب
Burning through my darkest night
تو تاریکترین شبهای من شعله ور شو
You’re the only one that I want
تو تنها کسی هستی که تو زندگی میخوام
Think I’m addicted to your light
انگار به نورت معتاد شدم
I swore I’d never fall again
قسم خورده بودم که دیگه هیچ وقت شکست نخورم
But this don’t even feel like falling
ولی این اصلا حس شکست رو نداره
Gravity can’t forget
سنگینیت هیچوقت فراموشم نمیشه
To pull me back to the ground again
سنگینی که منو باز به زمین برگردوند
It’s like I’ve been awakened
لنگار از خواب بیدار شدم
Every rule I had you breakin’
تمام قوانین منو داری میشکنی
It’s the risk that I’m takin’
دارم ریسکی رو به جون می خرم
I ain’t never gonna shut you out
هزچ وقت نمیخوام تورو از خودم برونم
Everywhere I’m looking now
هرجایی رو که نگاه میندازم
I’m surrounded by your embrace
در آغوشت محصور شدم
Baby I can see your halo
عزیزم هاله تورو می بینم
You know you’re my saving grace
میدونم تو منجی منی
You’re everything I need and more
تو همون چیزی بودی که میخواستم و حتی بیشتر
It’s written all over your face
تو چهرت نوشته شده
Baby I can feel your halo
عزیزم هاله تورو احساس می کنم
Pray it won’t fade away
و دعا می کنم که هیچوقت محو نشه
I can feel your halo halo halo
هاله تورو احساس می کنم
I can see your halo halo halo
هاله تورو احساس می کنم
I can feel your halo halo halo
هاله تورو احساس می کنم
I can see your halo halo halo
هاله تورو احساس می کنم
I can feel your halo halo halo
هاله تورو احساس می کنم
I can see your halo halo halo
هاله تورو احساس می کنم
I can feel your halo halo halo
هاله تورو احساس می کنم
I can see your halo halo halo
هاله تورو احساس می کنم
Halo, halo
Everywhere I’m looking now
هرجایی رو که نگاه میندازم
I’m surrounded by your embrace
در آغوشت محصور شدم
Baby I can see your halo
عزیزم هاله تورو می بینم
You know you’re my saving grace
میدونم تو منجی منی
You’re everything I need and more
تو همون چیزی بودی که میخواستم و حتی بیشتر
It’s written all over your face
تو چهرت نوشته شده
Baby I can feel your halo
عزیزم هاله تورو احساس می کنم
Pray it won’t fade away
و دعا می کنم که هیچوقت محو نشه
I can feel your halo halo halo
هاله تورو احساس می کنم
I can see your halo halo halo
هاله تورو احساس می کنم
I can feel your halo halo halo
هاله تو...
@muSickosadism