مدرسه آنلاین مکالمه
@onlineconversationschool

Online Conversation School پست اول کانال 🌹👇 https://t.me/OnlineConversationSchool/5 🌎 ارتباط با ما T.me/l_e_c .ِ . . .
799  
مدرسه آنلاین مکالمه
2019-06-11 

مردان و زنان موفق به جلو حرکت میکنند ؛ اشتباه میکنند ولی متوقف نمیشوند. پراکسی جدید 👇

https://t.me/proxy?server=lana.p85.live&port=8080&secret=ddfb175d6d7f820cdc73ab11edbdcdbd74
مدرسه آنلاین مکالمه
2019-06-10 

کسی که هیچ اشتباهی مرتکب نمیشود کسی است که هیچوقت jتلاشی نمیکند. پروکسی👇

https://t.me/proxy?server=ourproxy.n4t.co&port=443&secret=dd00000000000000000000000000000000
مدرسه آنلاین مکالمه
2019-06-09 

jvan.me/1C50. 🔊📕 VOA news 760. ✍️آموزش انگلیسی با اخبار تلفظ امریکن

✍️این فایل صوتی بسیار مفید و ارزشمند برای تمام سطوح آموزش انگلیسی است و باعث تقویت تلفظ, مهارت شنیداری, درک مفهوم و تقویت مکالمه میشود.
✍️انتظار نداشته باشید هر چیزی را که میشنوید بفهمید اما
🌀 چندبار گوش کنید و متن را دنبال کنید.
🌀 سپس بدون دنبال کردن متن بشنوید 🌀برای بار اخر بشنوید و متن را مجددا دنبال کنید
🌀 پس از مدتی تغییر را در زمینه های گفته شده بالا در خود احساس خواهید کرد . پس با ماباشید. 👇 👇
@OnlineConversationSchool
پروکسی های بدون اسپانسری سرعت بالا پخش کنید👏👇
https://t.me/proxy?server=whisky.n4t.co&port=443&secret=dd00000000000000000000000000000000
مدرسه آنلاین مکالمه
2019-06-08 

Life, is 10% what happens to us and 90% how we react to it.

زندگى، ١٠٪‏ آنچه برايمان اتفاق ميفتد و ٩٠٪‏ چگونگى واكنش ما به آن است.
@OnlineConversationSchool
مدرسه آنلاین مکالمه
2019-06-08 

📚 #اصطلاح. 📕have a heart of glass. 🔵To have or be in a state of extreme emotional fragility or susceptibility, one that is easily influenced or affected by others.

Poor Mary has a heart of glass; I don't know how she'll recover from Tom's refusal to go to the prom with her.
https://t.me/engish1/758
https://t.me/OnlineConversationSchool
👇👇👇
@OnlineConversationSchool
مدرسه آنلاین مکالمه
2019-06-08 

📚 #اصطلاح. 🌀hold up (one's) end (of the bargain)

📕To fulfill or attend to one's obligation(s) or promise(s) as agreed; to do one's agreed part in some arrangement.
I've paid my share setting up this business—now it's time for you to hold up your end.
Jackie didn't hold up her end of the bargain, so we're excluding her from the deal.
https://t.me/engish1/757
https://t.me/OnlineConversationSchool
👇👇👇
@OnlineConversationSchool
مدرسه آنلاین مکالمه
2019-06-08 

📚 #اصطلاح. 📕bear hug. 🔘A strong and often immobilizing type of embrace.

Jane was so excited to see her dad for the first time since his military deployment, she ran to him, wrapped her arms around him, and gave him a long bear hug.
https://t.me/engish1/755
https://t.me/OnlineConversationSchool
👇👇👇
@OnlineConversationSchool
مدرسه آنلاین مکالمه
2019-06-05 

ترجمه آهنگ XXXTentacion – Sad. By Radulf Hafsdottir۰۵/۱۰/۱۳۹۷0 Comment

ترجمه آهنگ XXXTentacion – Sad
[Chorus]
Who am I? Someone that’s afraid to let go, uh
من کی هستم؟ کسی که میترسه بیخیال شه (رها کنه)
You decide if you’re ever gonna let me know (Yeah)
تصمیم با خودت اگه میخوای بذاری منم بدونم
Suicide if you ever try to let go, uh
خودت رو بکش اگه خواستی بیخیال شی
I’m sad and low, yeah, I’m sad and low, yeah
من غمگین و پایینم (داغونم) ، آره
Who am I? Someone that’s afraid to let go, uh
You decide if you’re ever gonna let me know (Yeah)
Suicide if you ever try to let go, uh
I’m sad, I know, yeah, I’m sad, I know, yeah
[Verse]
I gave her everything
من همه چیزم رو به اون دادم
She took my heart and left me lonely
اونم قلبم رو گرفت و تنها ولم کرد
I’ve been broken, heart’s contentious
من شکسته بودم،قلبم ستیزه گر شده بود
I won’t fix, I’d rather weep
من خوب نمیشم، ترجیح میدم گریه کنم
I’m lost then I’m found
من گم شدم و بعد پیدا شدم
But it’s torture bein’ in love
ولی عاشق بودن شکنجه است
I love when you’re around
عاشق وقت هایی هستم که تو در اطرافمی
But I fuckin’ hate when you leave
ولی از وقتی که میری متنفرم
[Chorus]
Who am I? Someone that’s afraid to let go, uh
You decide if you’re ever gonna let me know (Yeah)
Suicide if you ever try to let go, uh
I’m sad, I know, yeah, I’m sad, I know, yeah
Who am I? Someone that’s afraid to let go, uh
You decide if you’re ever gonna let me know (Yeah)
Suicide if you ever try to let go, uh
I’m sad, I know, yeah, I’m sad, I know, yeah
https://t.me/engish1/754 https://t.me/OnlineConversationSchool
👇👇👇
@OnlineConversationSchool
🎸یکی از راه های مفید آموزش و یادگیری و تقویت زبان های خارجه گوش فرا دادن به آهنگ است. با استفاده از گوش دادن به آهنگۤ، همزمان زبان شما نیز به طور ناخودآگاه تقویت می شود. این آهنگ ها بیشتر جزو آهنگ های آموزشی بوده و فهمیدن و درک آنها ساده است. در حین گوش دادن به آهنگ ها سعی کنید تکرار نیز کنید تا علاوه بر اینکه Listening (مهارت گوش کردنتان) تقویت می شود Speaking (مهارت صحبت کردنتان) نیز بهتر شود. یادگیری زبان به وسیله آهنگ که متن بسیار شیرین و جذابی دارد میتواند قدرت شنیدن و صحبت کردن زبان شما را تقویت کند 🎼🎼🎼🎼
پراکسی👇👇👇👇👇👇👇 جدید
https://t.me/proxy?server=80.211.252.96&port=443&secret=000000000000000000000000000000000
مدرسه آنلاین مکالمه
2019-06-03 

Never stop learning, because life never stops teaching.

هرگز از ياد گيري دست برنداريد، زيرا زندگي هرگز از آموختن باز نمي ايستد.
@OnlineConversationSchool
مدرسه آنلاین مکالمه
2019-06-03 

📺 The cute twins. صحبت کردن انگلیسی این دوقلوهای بانمک رو از دست ندید

https://t.me/engish1/752 https://t.me/OnlineConversationSchool
👇👇👇
https://t.me/OnlineConversationSchool